du học tỉnh nào

Du học Nhật Bản nên đi tỉnh nào ?