lao động xây dựng

Nhật Bản rộng cửa chào đón các lao động
Tuyển 18 nam thi công lắp đặt dàn giáo tại Nhật Bản