tuyển thợ tiện

Tuyển 12 lao động Nam tiện gia công kim loại tại Nhật Bản