xây dựng tại Nhật Bản

Tuyển 18 nam thi công lắp đặt dàn giáo tại Nhật Bản