Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Thang Long OSC tuyển 30 nam đóng cơm hộp tại Nhật Bản
1
nu-trung-ga-22
nam-trung-ga-2
don-hang-cap-lieu-xay-dung-2
Làm việc tại Nhật Bản
tuyển kỹ sư xây dựng làm việc tại nhật bản