đơn hàng cơ khí Nhật Bản

Thang Long OSC tuyển 09 thực tập sinh đi Nhật làm cơ khí CNC
Tuyển 12 lao động Nam tiện gia công kim loại tại Nhật Bản
xuất khẩu lao động nhật bản hàn bán tự động
tuyển lao động làm hàn cơ khí