đơn hàng đi nhật

xuất khẩu lao động làm đóng hộp thực phẩm tại nhật bản
tuyển lao động chăn nuôi tại Nhật Bản
Tuyển 27 nam XKLĐ làm giàn giáo xây dựng tại Nhật Bản
tuyển 9 lao động làm vận hành máy tại Nhật Bản
tuyển 15 nam xây dựng Nhật Bản