đơn hàng điện tử đài loan

Tuyển 05 nữ làm điện tử xuất khẩu lao động Đài Loan
Tuyển 5 nam làm điện tử tại Cao Hùng - Đài Loan