fukui

Tuyển 12 lao động vận hành máy dệt tại Fukui Nhật Bản