Hokkaido

đại học Hokkaido nhật bản
tuyển 9 lao động làm vận hành máy tại Nhật Bản