làm xây dựng giàn giáo

Tuyển 27 nam XKLĐ làm giàn giáo xây dựng tại Nhật Bản