lao động phổ thông

Mức lương đi xuất khẩu lao động Nhật Bản