Toyama

Tuyển lao động làm may tại Nhật Bản
tuyển 15 nam xây dựng Nhật Bản