tỷ giá đồng won

1 Won bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Tỷ giá Won Hàn Quốc