bị trầm cảm

Bị trầm cảm hoặc có tiền sử bệnh tâm thần có đi du học Nhật Bản được không?