cuộc thi hùng biện việt nhật

Cuộc thi hùng biện Việt - Nhật tổ chức tại Đh Osaka