đơn hàng xây dựng Nhật Bản

đơn hàng xây dựng Nhật Bản
xây-dựng-nhật
Tuyển 18 nam thi công lắp đặt dàn giáo tại Nhật Bản
Tuyển 27 nam XKLĐ làm giàn giáo xây dựng tại Nhật Bản
tuyển 9 lao động làm vận hành máy tại Nhật Bản
tuyển 15 nam xây dựng Nhật Bản