học tại Seoul

Du học Hàn Quốc: Cần tiêu bao nhiêu một tháng để sống sót tại Seoul ?