những công việc tại Nhật cho lao động

Có nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ?