tiền đài loan

Tỉ giá tiền Việt Nam và Nhật Bản, Đài Loan