trường Nakanihon

trường Cao đẳng Công nghệ ô tô Nakanihon, Nhật Bản