lương đài loan

Mức lương cơ bản ở Đài Loan bây giờ là bao nhiêu?
Tính lương tăng ca, làm thêm cho người đi xkld Đài Loan