Theo thông tin thỏa thuân giữa bộ LĐ-TB&XH và tổ chức quốc tế phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản . Người lao động nghèo gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ tu nghiệp sinh tại Nhật Bản .

Với mức quyên góp 15 triệu yên trong chương trình tài trợ người lao động hộ nghèo đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản thì giờ đây việc người lao động đi tu nghiệp sinh đã không còn quá khó khăn nữa . Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn muốn làm việc tại Nhật Bản thì có thể thông qua chương trình tu nghiệp sinh hỗ trợ học miễn phí , học phẩm và tiền ăn , ở nội trú trong thời gian học tập và đào tạo tại Nhật Bản .

Những người hoàn thành chương trình đào tạo và vượt qua những kỳ thi cuối kì sẽ được cấp giấy chứng nhận và ưu tiên lựa chọn sang Nhật Bản làm việc . Ngoài ra , khi hoàn thành thời gian làm việc 3 năm tại Nhật Bản , người lao động về nước sẽ được hỗ trợ 600.000 yên/người từ IM Japan nhằm hỗ trợ người lao động có vốn để phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam . Nếu có nguyện vọng làm việc trong các công ty Nhật tại Việt Nam, người lao động sẽ được Bộ LĐ-TB&XH, IM Japan tại Việt Nam giới thiệu để các công ty tuyển chọn.

Điều kiện trở thành ứng viên chương trình tu nghiệp sinh cho người nghèo :

Để có thể trở thành ứng viên của chương trình này , người lao động phải thuộc độ tuổi từ 18 đến 25 (giới tính nam) , thuộc hộ gia đình nghèo hoặc những đối tượng được hướng chính sách . Đã tốt nghiệp THCS (không bao gồm người đã tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn) . Có sức khỏe tốt , chưa từng mắc tiền án , tiền sự .

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước – cho biết các cơ quan chức năng đã và đang cân nhắc thực hiện chương trình thí điểm trước tại một số địa phương và tùy theo kinh phí để mở rộng chương trình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản