Nếu bạn đang có nhu cầu đi du lịch , du học hay đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản thì tìm hiểu tính cách của người Nhật là một điều nên làm trước khi sang Nhật Bản .

Có thể bài viết này là chỉ là một cái nhìn hạn hẹp và mang tính cá nhân của riêng tôi bởi không phải tính cách người Nhật nào cũng giống nhau vì ở đâu cũng có người này , người kia phải không nào . Các bạn nen lưu ý điều này trước khi đọc .

Phương t