Xuất khẩu lao động được cho là chương trình giúp lao động đi làm việc tại nước ngoài với mức thu nhập cao tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ dân .

Hiện nay , Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi xuất khẩu lao động .

vay-von-di-xuat-khau-lao-dong

Hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi tham gia chương trình. Các đối tượng còn lại cũng được tỉnh xem xét cho vay theo từng thị trường lao động.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ tiền học ngoại ngữ, giáo dục định hướng với mức 2 triệu đồng/lao động xuất cảnh; người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 100% chi phí cho một lần khám sức khỏe, các đối tượng còn lại được hỗ trợ 50%.

Được biết, trong quý 1 vừa qua, tỉnh Đồng Tháp đã có gần 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, phần lớn là đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản . Qua đó, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững và ổn định xã hội tại địa phương.
Ông Võ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho biết, để công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt kết quả tốt, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, từ thành phố đến xã, phường, khóm ấp phải nắm chắc chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để mạnh dạn đưa con em tham gia thị trường lao động ngoài nước.