Theo số liệu thống kê những người đi xuất khẩu lao động từ cục quản lý lao động ngoài nước ( DOLAB.GOV.VN ) ngay trong tháng đầu năm 2015 đã có 8.669 lao động làm việc ở nước ngoài .

nguoi-lao-dong-viet-nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1/ 2015 là 8.669 lao động (trong đó có 2.826 lao động nữ) gồm các thị trường: Đài Loan: 5.136 lao động (1.323 lao động nữ), Nhật Bản: 1.926 lao động (767 lao động nữ), Hàn Quốc: 114 lao động (13 lao động nữ), Malaysia: 679 lao động (357 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 437 lao động (295 lao động nữ), Macao: 101 lao động (61 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong tháng 1/ 2015, tổng số lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động là 8.669 lao động (2.826 lao động nữ), đạt 9,13% kế hoạch năm 2015 và bằng 139,42% so với cùng kỳ năm ngoái.